Enrollment is now open for Vibal's Cool School Program 2022
Enrollment is now open for Vibal's Cool School Program 2022
Cart 0
Alpabeto sa Bayong
Vibal Learn at Home

Alpabeto sa Bayong

Regular price ₱60.00 ₱0.00 Unit price per

Written by: Genaro R. Gojo Cruz  Illustration by: Katherine Garcia-Flores

Isang magandang babasahin ang aklat na ito para sa mga batang gustong matutuhan ang alpabeto. Matutuklasan din ng mga mambabasa ang iba’t ibang mga bagay na laman ng bayong.