Enrollment is now open for Vibal's Cool School Program 2022
Enrollment is now open for Vibal's Cool School Program 2022
Cart 0
Isyu sa Kasaysayan ng Pilipinas (Ages 16-17)
Vibal Summer School

Isyu sa Kasaysayan ng Pilipinas (Ages 16-17)

Regular price ₱1,200.00 ₱0.00 Unit price per

Total Sessions: 8 (1 hour per session)

Higit na lilinangin ang mga kritikal na paksa at mga kontrobersyal na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa kasaysayan simula sa panahon ng Prekolonyal hanggang Kontemporaryong yugto ng kasaysayan. Dito higit na masusuri ang iba't ibang anggulo at istorya mula sa mga batis o sources sa kasaysayan.

Schedule:

Time: 9:00AM-10:00AM

Dates:
June 27, 28, 29, 30, July 4, 5, 6, 7

OR

July 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21

***Please keep in mind that there is a maximum number of students per time slot. We will operate on a first-come, first-served basis and will transfer you if we reach the maximum capacity per timeslot. Thank you very much.