Enrollment is now open for Vibal's Cool School Program 2022
Enrollment is now open for Vibal's Cool School Program 2022
Cart 0
Ang Mabuting Pamumuno (Good Leadership) (ages 14-15)
Vibal Learn at Home

Ang Mabuting Pamumuno (Good Leadership) (ages 14-15)

Regular price ₱1,200.00 ₱0.00 Unit price per

Total sessions: 6 (1 hour per session) 

Higit na lilinangin sa klaseng ito ang kasanayan sa pamumuno ng mga mag-aaral at iba't ibang uri at teknikalidad ng pamamalakad ng organisasyon. Tatalakayin ang mga katangian ng isang mabuting pinuno at kung paano nito sinasalamin ang iba't ibang uri ng lider mula sa maliit na komunidad hanggang sa pamununo ng isang bansa.

Schedule:

Time: 10:00AM-11:00AM

Dates: 
June 23, 24, 27, 28, 29, 30

OR

July 11, 12, 13, 14, 18, 19

***Please keep in mind that there is a maximum number of students per time slot. We will operate on a first-come, first-served basis and will transfer you if we reach the maximum capacity per timeslot. Thank you very much.