Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Cart 0
Smart Homeschool Araling Panlipunan (Ages 15-16)
Vibal Smart Homeschool

Smart Homeschool Araling Panlipunan (Ages 15-16)

Regular price ₱2,000.00 ₱0.00 Unit price per

Ang kursong ito ay nakatuon sa paghubog ng mamamayang makakalikasan, makabansa, at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw.

Sa pagkamit ng mga layunin ng Araling Panlipunan K to 12 kurikulum, tinitiyak ng kursong ito na mabibigyan ng pagkakataon ang kabataan na makaalam, makagawa, makapamuhay, at maging ganap na pawang mga haligi ng pagkatuto (pillars of learning).

  • Nagtataglay ng mga elemento ng Understanding by Design na makatutulong sa mas pokus at mas malalim na pag-unawa sa mga aralin
  • Nakatuon ang nilalaman at mga gawain sa pangkabuuang kagalingan ng mag-aaral (learner-centered)
  • Gumagamit ng mga approach at estratehiya mula sa iba’t ibang teorya ng pagkatuto tulad ng konstruktibismo ang magkatuwang, gayundin, ang indibidwal na pagkatuto at pangkaranasan at pangkontekstong pagkatuto
  • Mayaman sa mga gawaing awtentiko na lumilinang sa mga higher-order thinking skills at pumapanday sa kasanayan ng mag-aaral sa pananaliksik, mapanuri at malikhaing pagiisip, matalinong pagpapasiya, at mabisang komunikasyon
  • Nililinang ang panghabambuhay na kakayahan ng mag-aaral na mag-isip at matuto (lifelong learning)
  • Ang daloy ng bawat aralin ay idinisenyo tungo sa higit na makabuluhan at malalim na pagunawa sa paksa
  • Naglalaman ng mga gawaing papanday sa mga kasanayang kinakailangan sa ika- 21 siglo (21st-century skills)

Tatakbo ang kursong ito sa loob ng SAMPUNG LINGGO (10 weeks) o LIMAMPUNG ARAW ARAW NA SESSION (50 daily sessions). Bawat session ay tatagal nang isang oras mula Lunes hanggang Biyernes. 

Ituturo ang klase ng mga lisensyadong guro gamit ang Zoom at ang VSmart School, ang online school platform ng Vibal.  

May kalakip na mga resource material at activity sheet ang kursong ito. Bibigyan ng activity plan ang mga magulang bago magsimula ang kurso. 

SCHEDULE: Araw araw mula June 15, 2020 hanggang August 21, 2020 mula 11:30 PM hanggang 12:30PM.