We are accepting late enrollees for Happy Homeschool until October 15, 2020.
We are accepting late enrollees for Happy Homeschool until October 15, 2020.
Cart 0
Smart Homeschool Araling Panlipunan (Ages 6 to 7)
Vibal Smart Homeschool

Smart Homeschool Araling Panlipunan (Ages 6 to 7)

Regular price ₱2,000.00 ₱0.00 Unit price per

Sa kursong ito, maipamamalas ang panimulang pag-unawa at pagpapahalaga sa sarili, pamilya, paaralan, at komunidad, at sa mga batayang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, distansya at direksyon gamit ang mga kasanayan tungo sa malalim ng pag-unawa tungkol sa sarili at kapaligirang pisikal at sosyo-kultural , bilang kasapi ng sariling komunidad at ng mas malawak na lipunan. 

Alinsunod ang pagkakalapat ng mga asignatura sa kurikulum ng DepEd. Sa dulo ng kurso ang bawat mag-aaral ay: 

  • Naipamamalas ang kamalayan at pag-unawa sa sarili bilang kasapi ng pamilya at paaralan at pagpapahalaga sa kapaligirang pisikal gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago, interaksyon, distansya at direksyon tungo sa pagkakakilanlan bilang indibidwal at kasapi ng pangkat ng lipunan.komunidad.
  • Naipamamalas ang kamalayan, pag-unawa at pagpapahalaga sa kasalukuyan at nakaraan ng kinabibilangang komunidad, gamit ang konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago,kapangyarihan, pamumuno at pananagutan, pangangailangan at kagustuhan, pagkakilanlan, mga simpleng konseptong heograpikal tulad ng lokasyon at pinagkukunang-yaman at ng mga saksi ng kasaysayan tulad ng tradisyong oral at mga labi ng kasaysayan.

Tatakbo ang kursong ito sa loob ng SAMPUNG LINGGO (10 weeks) o LIMAMPUNG ARAW ARAW NA SESSION (50 daily sessions). Bawat session ay tatagal nang isang oras mula Lunes hanggang Biyernes. 

Ituturo ang klase ng mga lisensyadong guro gamit ang Zoom at ang VSmart School, ang online school platform ng Vibal.  

May kalakip na mga resource material at activity sheet ang kursong ito. Bibigyan ng activity plan ang mga magulang bago magsimula ang kurso. 

SCHEDULE: Araw araw mula June 15, 2020 hanggang August 21, 2020 mula 1:30PM hanggang 2:30PM.