Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Cart 0
Smart Homeschool Araling Panlipunan (Ages 8-10)
Vibal Smart Homeschool

Smart Homeschool Araling Panlipunan (Ages 8-10)

Regular price ₱2,000.00 ₱0.00 Unit price per

Ang kursong ito ay nakaayon sa K-12 kurikulum ng DepEd. Tumutugon ito sa hamon ng paghubog ng kabataang may tiyak at ipinagmamalaking pagkakakilanlang Pilipino na may pambansa at pandaigdigang pananaw. Layunin din nitong hubugin ang pangkabuuang pagunlad ng isang mag-aaral tungo sa pagiging kapaki-pakinabang at responsableng mamayang Pilipino.

  • Nakatuon ang nilalaman at mga gawain sa pangkabuuang kagalingan ng mga mag-aaral (learner-centered)
  • Gumagamit ng mga estratehiya mula sa iba’t ibang teorya ng pagkatuto tulad ng konstruktibismo, magkatuwang na pagkatuto, at pangkaranasan at pankontekstong pagkatuto
  • Mayaman sa mga gawaing awtentiko na lumilinang sa higher-order thinking skills at papanday sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsisiyasat, mapanuri at malikhaing pag-iisip, at matalinong pagpapasiya

Tatakbo ang kursong ito sa loob ng SAMPUNG LINGGO (10 weeks) o LIMAMPUNG ARAW ARAW NA SESSION (50 daily sessions). Bawat session ay tatagal nang isang oras mula Lunes hanggang Biyernes. 

Ituturo ang klase ng mga lisensyadong guro gamit ang Zoom at ang VSmart School, ang online school platform ng Vibal.  

May kalakip na mga resource material at activity sheet ang kursong ito. Bibigyan ng activity plan ang mga magulang bago magsimula ang kurso. 

SCHEDULE: Araw araw mula June 15, 2020 hanggang August 21, 2020 mula 3PM hanggang 4PM.