Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Cart 0
Smart Homeschool Filipino (Ages 11-12)
Vibal Smart Homeschool

Smart Homeschool Filipino (Ages 11-12)

Regular price ₱2,000.00 ₱0.00 Unit price per

Sa kursong ito, inaasahan ang makahulugan at kawili-wiling pag-aaral ng wikang Filipino na nakalapat sa curriculum guide ng DepEd para sa Filipino. Narito ang mga layunin ng kurso: 

  • Ang sistematikong paglinang ng lahat ng basic learning competencies alinsunod sa DepED K to 12. Ginamit ang higher order thinking skills (HOTS) sa seryeng ito upang ang mga mag-aaral ay maging mapanuri sa paggamit ng wikang Filipino sa iba’t ibang sitwasyon.
  • Ang integratibong lapit sa pagtuturo ng pagbasa at wika. Ginagamit na lunsaran sa mga aralin ang iba’t ibang anyo ng panitikan na may kawili-wiling estilo ng pagsulat. Sinusundan iyon ng pagaaral ng gramatika ng wikang Filipino. Pinag-uugnay ang pagdebelop ng mga kasanayang pangwika sa tulong ng mga gawaing nakatuon sa mensahe ng binasang akda.
  • Ang pagiging outcome oriented and performance-based ng kabuuang kurso.
  • Sa kursong ito, mga estudyante mismo— katulong ng guro at mga kamag-aral— ang magmamarka sa mga pamantayang nadebelop sa kanila. Layunin nito maging matalino, mapanuri, at malikhain ang paggamit ng wika.

Tatakbo ang kursong ito sa loob ng SAMPUNG LINGGO (10 weeks) o LIMAMPUNG ARAW ARAW NA SESSION (50 daily sessions). Bawat session ay tatagal nang isang oras mula Lunes hanggang Biyernes. 

Ituturo ang klase ng mga lisensyadong guro gamit ang Zoom at ang VSmart School, ang online school platform ng Vibal.  

May kalakip na mga resource material at activity sheet ang kursong ito. Bibigyan ng activity plan ang mga magulang bago magsimula ang kurso. 

SCHEDULE: Araw araw mula June 15, 2020 hanggang August 21, 2020 mula 3PM hanggang 4PM.