Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Cart 0
Smart Homeschool Filipino (Ages 13-14)
Vibal Smart Homeschool

Smart Homeschool Filipino (Ages 13-14)

Regular price ₱2,000.00 ₱0.00 Unit price per

Ang kursong ito para sa sekundarya ay nagtatamo ng mga kasanayang pangkomunikasyon sa Filipino batay sa mga competency sa K to 12 curriculum. Nililinang din nito ang holistikong pagkatuto ng panitikan, gramatika, at retorika sa pamamagitan ng integrasyon ng mga aralin.

Lalo ring magiging masigasig ang mga mag-aaral na basahin at unawain ang mga teksto dahil ginawang makabago at mas natural ang paglalahad ng mga ito. Pinuno rin ito ng mga pagtatayang lalong magpapahusay sa mga mag-aaral.

Narito ang ilan sa mga katangian ng kursong ito:

  • Dinisenyo nang naayon sa competencies ng K to 12 curriculum
  • Mas pinagtibay ang mga nilalaman ng libro sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga eksperto
  • Mas pinagyayabong ang 21st-century skills sa pamamagitan ng Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model
  • Problem-based learning model

Tatakbo ang kursong ito sa loob ng SAMPUNG LINGGO (10 weeks) o LIMAMPUNG ARAW ARAW NA SESSION (50 daily sessions). Bawat session ay tatagal nang isang oras mula Lunes hanggang Biyernes. 

Ituturo ang klase ng mga lisensyadong guro gamit ang Zoom at ang VSmart School, ang online school platform ng Vibal.  

May kalakip na mga resource material at activity sheet ang kursong ito. Bibigyan ng activity plan ang mga magulang bago magsimula ang kurso. 

SCHEDULE: Araw araw mula June 15, 2020 hanggang August 21, 2020 mula 8:30AM hanggang 9:30AM.