Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Enrollment is now open for Vibal's Summer Program 2021
Cart 0
Smart Homeschool Filipino (Ages 6 to 7)
Vibal Smart Homeschool

Smart Homeschool Filipino (Ages 6 to 7)

Regular price ₱2,000.00 ₱0.00 Unit price per

Sa kursong ito ituturo ang wikang Filipino upang madaling maunawaan at maipaliwanag ang mga kaalaman sa araling pangnilalaman, magamit ang angkop at wastong salita sa pagpapahayag ng sariling kaisipan, damdamin o karanasan nang may lubos na paggalang sa kultura ng nagbibigay at tumatanggap ng mensahe.

Sa dulo ng kurso na ito, kakayanin ng mga mag-aaral na ipakita ang kasanayan sa pag-unawa at pagiisip sa mga narinig at nabasang teksto at ipahayag nang mabisa ang mga ibig sabihin at nadarama. 

Nakalapat ang mga asignatura sa kurikulum ng DepEd sa Filipino para sa mga primaryang baitang. 

Tatakbo ang kursong ito sa loob ng SAMPUNG LINGGO (10 weeks) o LIMAMPUNG ARAW ARAW NA SESSION (50 daily sessions). Bawat session ay tatagal nang isang oras mula Lunes hanggang Biyernes. 

Ituturo ang klase ng mga lisensyadong guro gamit ang Zoom at ang VSmart School, ang online school platform ng Vibal.  

May kalakip na mga resource material at activity sheet ang kursong ito. Bibigyan ng activity plan ang mga magulang bago magsimula ang kurso.

SCHEDULE: Araw araw 11:30AM hanggang 12:30PM mula July 15, 2020 hanggang August 21, 2020.